Sobota, 16. Luty 2019

Historia Ośrodka

1

Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1947 roku pod nazwą Ośrodek Sportowy Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW).

W latach: od 1948 do 1950 jego nazwa brzmiała Baza Szkoleniowa Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Olsztynie. Od 1951 roku jako Ośrodek Wyszkolenia Sportowego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej podległy był bezpośrednio pod Zarząd Szkolenia Kadr GKKF, a od 1958 roku po powołaniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki podległy był Departamentowi Wychowania Fizycznego GKKFiT. 1 stycznia 1967 roku przekazany został Przedsiębiorstwu Imprez Sportowych (PIS), nadal jako Ośrodek Wyszkolenia Sportowego GKKF.

W dniu 1 stycznia 1970 roku wszedł w skład struktur organizacyjnych Centralnego Ośrodka Sportu Turystyki i Wypoczynku (COSTiW), jako jego oddział. W 1975 roku COSTiW przemianowany został na Centralny Ośrodek Sportu – Oddział w Giżycku.

 W takiej formie funkcjonował do roku 2004. Z dniem 01.03.2004 r. w miejsce zlikwidowanego oddziału powstał „Ośrodek COS w Giżycku”. Od dnia 01 stycznia 2011 roku Ośrodek funkcjonuje pod nazwą: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku.

W 2012 roku została oddana do użytku nowoczesna hala sportowa wraz z zpleczem administracyjno-rehabilitacyjnym dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 5878