Sobota, 15. Grudzień 2018

Kursy trenerskie i instruktorskie

1

COS-OPO w Giżycku wraz z Instytutem Edukacji i Sportu w Olsztynie podpisało umowę o współpracy.
W porozumieniu tym zawarto ustalenia o współorganizacji kursów na instruktorów i trenerów sportu, prowadzeniu szkoleń i warsztatów z dziedziny świata sportu.

Czy wiesz, że istnieją finansowe środki unijne na kursy i szkolenia? Nie zmarnuj szansy na zdobyci nowych licencji, pogłębienia wiedzy i umiejętności z możliwością refundacji kosztów nawet do 80%.
Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić następujące warunki:
- być przedsiębiorcą z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (firma nie może być jednostką budżetową) bądź prowadzić działalność gospodarczą lub,
- być pracownikiem zatrudnionym w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie (firma nie może być jednostką budżetową) w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie w czasie trwania kursu lub szkolenia,

UWAGA! DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NIE MUSI BYĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM!

Procedura:
1. Wybór szkolenia(kursu) z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)
2. Zgłoszenie do refundacji.
3. Podpisanie umowy na refundacje kosztów wybranej usługi rozwojowej.
4. Realizacja usługi i opłacanie faktury.
5. Pozytywna ocena usługi w BUR.
6. Refundacja poniesionych kosztów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Informacje
o dofinansowaniu dla poszczególnych województw można znaleźć na stronie: https://kadryturystyki.pl/dofinansowanie/
Województwa pomorskie i mazowieckie nie są objęte dofinansowaniem.

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 793